Bobule

Úvod

 Bobule je biochemickou továrnou

Bobule je surovinou pro získávání vín. Stav její zralosti je prvním a nesporně hlavním faktorem, který podmiňuje kvalitu vína. Je výsledkem celé řady složitých fyziologických a biochemických jevů, jejichž dobrý vývoj a intenzita těsně souvisí s podmínkami prostředí (odrůda révy vinné + půda + klima = terroir).

V porovnání s jiným ovocem bobule představuje pro zkoumání řadu obtíží. Zužitkování révy vinné je výsledkem dlouhého a složitého reprodukčního cyklu. Semeník, potom semena, poutají hormony potřebné k jejich rozvoji, potom listy, kde se většinově syntetizují. Spuštění vyzrávání bobulí neodpovídá nějaké klimakterické krizi. Je spojené s poklesem obsahu růstových hormonů a se vznikem stresového hormonu retardaritu – kyseliny abscisové. V důsledku toho chování celé rostliny podstatně ovlivňuje vývoj těchto procesů. Některé výzkumy se bohužel realizují na plodných mikrořízcích nebo na révových keřích pěstovaných v kontrolovaném prostředí v květináčích. Avšak převládající vliv podmínek prostředí na chování révy vinné vyžaduje, aby se řada prací realizovala přímo ve vinici. Studium vyzrávání .....dále pak v publikaci


4385