Šlechtění révy vinné

1. Rod Vitis

Studiem a popisem druhů a odrůd révy se zabývá nauka zvaná ampelografie.
Popisuje podstatné vlastnosti, jako jsou habitus keře, jeho vzrůstnost,
charakteristiky jednoletého réví a víceletého dřeva, specifické zvláštnosti
mladého výhonku, velikost, tvar a povrch listů, charakter květenství, velikost,
barva a tvar bobule atd. Současně se zabývá fenologickou charakteristikou
odrůdy, výnosem, odolností proti chorobám, škůdcům a mrazu. Ampelografií se
v této kapitole podrobně zabývat nebudeme, poukážeme pouze na rody čeledi
révovitých (obr. 1) a podrobněji pak rozebereme některé druhy rodu
Vitis.
Obr. 1: Systematika révovitých rostlin, rody a jejich počet druhů – uvedeno v
závorce (podle
Smirnov a kol., 1998; zpracovali Michlovský a Sedlo)
*OIV: Focus 2017: Distribution of the world’s grapevine varieties
V historii se setkáváme se snahou o popis révy vinné již kolem roku 300 př. n. l.
Columella popsal již 50 odrůd. V roce 1700 se pokusil Tournefort o systematiku

rodu Vitis, poté Linné (1753) popsal čeleď révovitých. Nejpodrobněji se však
zabýval révami Ameriky
Michaux (1803) ve svém popisu flóry Severní Ameriky
(
Michlovský, 1997).
Z novější historie měla velký význam sedmidílná Ampélographie popisující na
3200 stranách formátu A3 přes 600 odrůd révy vinné (
Viala a Vermorel, 1901 -
1910
). U nás vydal Blaha v letech 1937 - 1941 ve třech svazcích Nejdůležitější
odrůdy révy vinné, v roce 1952 Československou ampelografii a v roce 1961 její
druhé vydání s názvem Réva vinná. V poslední době ucelenou ampelografii
vydala
Pospíšilová (1981) pod názvem Ampelografia ČSSR, která byla později
aktualizována. Od roku 1998 vydává Svaz vinařů ČR spolu s ÚKZÚZ Přehled
odrůd révy, který je vždy po několika letech aktualizován, zatím poslední byl
vydán v roce 2018 (
Sedlo a kol.). Během let se vyvíjely i metody popisu
jednotlivých odrůd. Byly vždy hledány takové znaky, podle kterých by bylo možné
jednoznačně rozpoznat rozdíly mezi jednotlivými odrůdami.

Více v publikaci


  4851