Medaile Za Zásluhy pro Doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc.

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. získal od pana prezidenta Miloše Zemana medaili Za Zásluhy 1. stupně v oblasti hospodářské.

GRATULUJEME! 

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. se řadí k předním českým odborníkům v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy vinné. Nesporně je průkopníkem zavádění nových technologií, metod a poznatků do praxe.

  7949

7948