Vlastní šlechtitelská stanice

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. se s láskou věnuje šlechtění nových odrůd celý svůj život.

Jedná se o dlouhodobý, nejednoduchý a náročný proces, na jehož konci je nová odrůda. Za každou nově vzniklou odrůdou stojí nejen člověk zapsaný jako šlechtitel, ale i celý kolektiv pracovníků, šlechtitelů a léta práce.

157

Na začátku stojí hluboké znalosti šlechtitele a teoretická příprava výběru kandidátních rostlin, které se zdají být vhodnými dárci žádaných vlastností. Ať už je cílem získat odolnost vůči mrazu, suchu či houbovým chorobám. Těmito vlastnostmi disponují často různé druhy rodu Vitis, jako je Vitis amurensis (réva amurská), Vitis riparia (réva pobřežní), Vitis rupestris (réva skalní), Vitis cinerea (réva popelavá), Vitis labrusca (réva liščí) a Vitis berlandieri (réva Berlandiérova). Tyto druhy sice často vynikají některou z požadovaných vlastností, ale jak to tak v přírodě bývá, jinde zase strádají. Nevyhovující bývá především kvalita hroznů (nízká cukernatost, vysoké kyseliny, nedostatek primárních aromat), která neodpovídá dnešním požadavkům a nárokům.

Odrůdy pocházející z naší dílny

Vzájemným několikanásobným křížením různých druhů rodu Vitis s námi dobře známou evropskou kulturní révou Vitis vinifera (réva vinná), přesněji s jejími odrůdami, vznikají mezidruhoví kříženci, kteří vynikají často svojí odolností vůči houbovým chorobám a dávají hrozny dostatečné kvality. Výhodou těchto kříženců je jejich schopnost odolat zvýšenému tlaku houbových patogenů. Výsledkem je významně menší množství použitých ochranných zásahů ve vinici, tím pádem i vyšší ekologičnost a nižší zatížení životního prostředí chemickými postřiky. Tyto odrůdy využíváme především pro ekologické systémy hospodaření.

Naše firma disponuje cca 20 hektary šlechtitelských ploch, které jsou věnovány získávání nových odrůd s pravidelným hodnocením hospodářských ukazatelů včetně degustace připravených vín.

Dlouhodobě spolupracujeme s uznávanými moravskými šlechtiteli, jako je pan Lubomír Glos, dříve i pan profesor Vilém Kraus a samozřejmě i s významnými zahraničními šlechtitelskými centry z Francie, Německa, Rakouska, Itálie, Švýcarska, Maďarska, Moldávie a Ruska.

Miloš Michlovský je rovněž průkopníkem a propagátorem biologického pěstování révy vinné v podmínkách ČR. Více o bioprodukci.