Miloš Michlovský

Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. se řadí k předním českým odborníkům v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy vinné. Nesporně je průkopníkem zavádění nových technologií, metod a poznatků do praxe. Jako uznávaný odborník často usedá v hodnotících komisích vinařských soutěží, ze kterých a nejen z nich, jeho vína přiváží ocenění.

178

Narodil se v roce 1953 v Hustopečích. Po maturitě na Střední vinařské škole ve Valticích absolvoval Zahradnickou fakultu Moskevské zemědělské univerzity. V roce 1985 ukončil doktorské studium obhajobou práce s názvem „Agrobiologické a technologické hodnocení rezistentních kříženců révy vinné Moldavského VÚVV perspektivních pro evropský region SSSR a ČSSR“. Šlechtitelskou praxi vykonal rovněž v Moldavském vinohradnicko-vinařském výzkumném ústavu a v Magarači - Všesvazovém institutu pro vinohradnictví a vinařství na Jaltě. Současně byl jedním ze zakladatelů Vědecko-výrobního sdružení Resistant. V letech 1991 – 1994 působil jako pedagog na Zahradnické fakultě v Lednici Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 2001 obhájil habilitační práci na téma „Vývoj šlechtění révy vinné na rezistenci a jeho současný stav v České republice“ a byl jmenován docentem v oboru Zahradnictví. Svůj profesní růst rozšířil v roce 2005 v Moskvě obhajobou velkého doktorátu „Zpracování vědeckých a aplikačních principů selekce révy vinné na rezistenci v systému biologického vinohradnictví v České republice.“


Ve své profesní kariéře se od samého počátku věnuje problematice šlechtění odrůd révy vinné na rezistenci k biotickým (houbovým chorobám, škůdcům), abiotickým činitelům (mrazu, suchu) a jejímu pěstování. Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. patří v současnosti k nejvýznamnějším šlechtitelům révy vinné u nás. V roce 1994 zprivatizoval Šlechtitelskou stanici vinařskou v Perné. Hlavními směry šlechtitelské činnosti je tvorba nových odrůd révy vinné se zvýšenou rezistencí a udržovací šlechtění. V období od roku 1946 do roku 1989 zde byly vyšlechtěny bílé moštové odrůdy PálavaAurelius. V roce 2001 je doplnily odrůdy Agni, Ariana, Lena a následně odrůdy se skupinovou rezistencí MalverinaLaurot. Další nová rezistentní odrůda Rinot byla zaregistrována v roce 2008. V roce 2010 pak byly zaregistrovány odrůdy NativaSavilon a v roce 2012 odrůda Vesna. Následně pak byla registrována rovněž nová odrůda Medea (2014).

V oblasti vinohradnictví vyvíjí technologie zaměřené na výrazné zhuštění počtu jedinců ve vinohradě. Od roku 2004 jiné vinice než s počtem více jak 10 tis. keřů na 1 ha nevysazuje.

„Pouze velmi husté spony, které nutí kořeny růst do hloubky, jsou zárukou vysoké kvality a opravdového terroir.“ praví Doc. Michlovský.

Jeho enologická praxe je doslova nasycena inovátorskými technologiemi. Z posledních let je to výroba nízkoalkoholických a nealkoholických perlivých vín, ale i vrcholová práce přirozené fermentace v dubových sudech s následným více jak jednoletým zráním bez oxidu siřičitého, jehož celkový stav po finalizaci do láhví zpravidla nepřevyšuje v červených vínech 40-50 mg/l a v bílých 40-65 mg/l celkového SO2.

Současně se také intenzivně věnuje publikování odborné literatury.

Odborná literatura

  • Oxid siřičitý v enologii (2012)
  • Encyklopedie degustace vína (2013)
  • Lexikon chemického složení vína (2014)
  • Bobule (2014)
  • Příprava bílých vín (2014)
  • Příprava červených vín (2015)
  • Technologie šampaňského (2016)
  • Vinohradnictví (2017)

Ve společnosti VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. založené v roce 2003 je předsedou představenstva a generálním ředitelem.