Nová publikace Šlechtění révy vinné

V nabídce najdete novou publikaci jejímž autorem je Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.

Šlechtění révy vinné na odolnost k abiotickým a biotickým faktorům

4443