Projekt NEOENO

6234

 Vývoj inovativních preparátů nové generace, rozdělený do tří linií, jejichž společným jmenovatelem je jejich využití v enologii.

Konkrétně se jedná o kombinované preparáty založené na saccharomycetních nebo nesaccharomycetních kvasinkách, které tvoří tzv. biologický člen a smektitu, který podporuje činnost kvasinek během fermentace a po jejím ukončení pomáhá výsledný produkt stabilizovat.

Druhá myšlenková linie vychází ze skutečnosti, že pro dosažení komplexního charakteru produktu, je zapotřebí součinnost tří technologicky významných skupin mikroorganismů – nesaccharomycetních kvasinek, saccharomycetních kvasinek a mléčných bakterií. V průběhu projektu bude připravena technologie komplexního vzorkování a získání technologicky významných mikroorganismů z vybraných matric, stanovení intervalu jejich postupné aplikace během fermentace.

Třetí myšlenková linie je věnována aplikování principu cirkulární ekonomie při získávání a výrobě podpůrných enologických preparátů, které jsou určeny pro zvýšená fyz.-chemické stability produktu a jako zdroj komplexní výživy v úvodu fermentace.

PODPORA PROJEKTU


6237
6235
6236
6238

Operační program: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Aplikace VII - s účinnou spoluprácí

Název projektu: Enologické preparáty nové generace

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019980

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.