Vinařská laboratoř

Parametr Cena služby
1 - 5 vzorků
Cena služby
6 - 10 vzorků
Cena služby
11 a více vzorků
Metoda
Alkohol 80,– 75,– 70,– Bacchus II
Alkohol
200,- destilačně
Volný SO2 60,– Titračně
Celkový SO2 80,– Titračně
Cukr (glukóza + fruktóza) 310,- Enzymaticky
Cukr (glukóza + fruktóza)
80,– 75,– 70,– Bacchus II
Extrakt bezcukerný 80,– 75,-
70,-
Bacchus II
Titrovatelné kyseliny 80,– 75,– 70,– Bacchus II
Těkavé kyseliny 80,– 75,– 70,– Bacchus II
Organické kyseliny (kys. mléčná, kys. jablečná, kys. vinná a kys. citrónová) 300,– 280,– 260,– Bacchus II
Hustota 80,– 75,– 70,– Bacchus II
pH 80,– 75,– 70,– Bacchus II
Stabilita bílkovin 90,– T činidlo
Celkový rozbor
(viz zkrácený rozbor + organické kyseliny)
550,– 520,– 500,– Bacchus II
Zkrácený rozbor (alkohol, glu/fru, pH, titrovatelné kyseliny, těkavé kyseliny, hustota) 450,– 420,– 400,– Bacchus II
Rozbor pro SVM a MZV (alkohol, glu/fru, titrovatelné kyseliny a SO2) 700,– Bacchus II + Titračně
Příprava roztoků bez faktoru (1l)
100,–
Příprava roztoků s faktorem (1l)
130,–

Ceník je platný od 1. 4. 2020. Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH.

Kontakt

Manažer kvality a laboratoře:

Mgr. Simona Tesařová Ph.D.
Tel:
+420 739 055 132
+420 519 360 878
E-mail: laborator@michlovsky.com