Vinařská laboratoř

Parametr Cena služby
1 - 5 vzorků
Cena služby
6 - 10 vzorků
Cena služby
11 a více vzorků
Metoda
Alkohol 60,– 55,– 50,– Bacchus II
Celkový SO2 60,– Titračně
Volný SO2 50,– Titračně
Cukr 60,– 55,– 50,– Bacchus II
Extrakt bezcukerný 50,– 45,– 40,– Bacchus II
Extrakt celkový 50,– 450,– 40,– Bacchus II
Celkové kyseliny 60,– 55,– 50,– Bacchus II / titračně
Těkavé kyseliny 60,– 55,– 50,– Bacchus II
Organické kyseliny (celkové kyseliny, kys. mléčná, kys. jablečná, kys. vinná a kys. citrónová) 270,– 260,– 250,– Bacchus II
Hustota 60,– 55,– 50,– Bacchus II
pH 40,– 35,– 30,– Bacchus II/pH metr
Stabilita bílkovin 75,– T činidlo
Celkový rozbor
(viz základní rozbor + organické kyseliny)
370,– 350,– 330,– Bacchus II
Zkrácený rozbor (alkohol, glu/fru, pH, celkové kyseliny, těkavé kyseliny, relativní hustota) 270,– 260,– 250,– Bacchus II
Rozbor pro SVM a MZV (alkohol, cukr, celkové kyseliny a SO2) 270,– Bacchus II + Titračně
Příprava roztoků bez faktoru 60,–
Příprava roztoků s faktorem 80,–

Ceník je platný od 1. 3. 2015. Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH.

Kontakt

Manažer jakosti

Ing. Zuzana Plucarová
Tel:
+420 733 737 981
E-mail: plucarovaz@michlovsky.com

Laboratoř

Ing. Petra Benadová
Tel:
+420 519 360 878
E-mail: laborator@michlovsky.com